URH-FM rádióműsorszóró állomások - SZLOVÉNIA (SVN)

URH-FM műsorszóró adóhálózatok

FM & SW Listener FMLIST - Szlovénia FMLIST - SVN
URH-FM rádióműsorszóró állomások
87,5 - 108,0 MHz
SZLOVÉNIA
F ERPmax Program Adóállomás Pol. régió
[MHz] [kW] neve neve és helye H/V/M
87,6 5 Muravidéki Magyar Rádió (MMR) Pečarovci M Prekmurje
87,6 1 Radio BOB Ljubljana 3/Šance V Dolenjska
87,6 0,400 Radio Prvi Mozirje/Mostni vrh H Štajerska
87,6 0,500 Radio 1 Trška Gora 1 V Štajerska
87,6 0,150 Radio Štajerski val Podsreda/Rigelj H Štajerska
87,7 0,100 Radio Maribor-MM1 Ožbalt 2/Grilov vrh V Štajerska
87,8 5 Val 202 Kuk M Primorska
87,8 1 Radio Salomon Blejska Dobrava M Gorenjska
87,8 0,300 Radio Antena Svetina/Ramanca H Štajerska
88,0 5 Radio Prvi Krim H Notranjska
88,2 0,100 Radio Center/Radio Snoopy Trbovlje 1/Partizanski vrh V Štajerska
88,3 1 Radio 1 Malija/Malijski hrib V Primorska
88,3 0,200 Radio 1 Mozirje/Mostni vrh H Štajerska
88,4 0,5 Radio 1 Krvavec H Gorenjska
88,5 30 Radio Prvi Pohorje M Štajerska
88,6 25 Radio Koper-Modri val Nanos, Pleša M Primorska
88,6 0,200 Radio Prvi Stari Trg ob Kolpi H Dolenjska
88,6 0,100 Radio Prvi Luče 1/Strmec H Štajerska
88,7 0,500 Radio Center Celje/Golovec V Štajerska
88,7 0,250 Radio Veseljak Obrežje/Rajec H Dolenjska
88,9 0,300 Radio Prlek Ormož/Litmerk, Kogel V Štajerska
88,9 0,300 Radio 1 Trebnje 3/Trebni vrh V Dolenjska
88,9 0,050 Radio Velenje Velenje 4/skakalnica H Štajerska
89,0 0,500 Radio Prvi Črnomelj/Velika Plešivica H Dolenjska
89,1 0,160 Radio Rogla Slovenske Konjice 2/Mestni Trg V Štajerska
89,1 0,200 Radio Center Gora Oljka/Sveti Križ H Štajerska
89,3 1 Radio Študent Ljubljana 3/Šance V Dolenjska
89,3 6 Radio Prvi Tinjan/Tinjanski hrib M Primorska
89,3 0,3 Radio Center Krško/Sremič V Dolenjska
89,4 0,500 Radio Rogla Ljubična 2 V Štajerska
89,5 0,500 Radio 1 Črnomelj/Velika Plešivica V Dolenjska
89,5 0,100 Radio 1 Radlje ob Drabi 2/Dom Kapunar H Štajerska
89,6 0,100 Radio Prvi Kozje/Vina gora H Štajerska
89,8 1 Radio Ptuj Majšperk/Jelovice V Štajerska
90,0 1 Val 202 Koper 1/RTV Center V Primorska
90,0 5 Radio Maxi-Prleški val Kamenščak V Štajerska
90,0 10 Radio Prvi Plešivec/Uršlja gora H Štajerska
90,1 1 Radio 1 Nova Gorica 1/Kekec V Primorska
90,2 1 Radio HIT Vrhnika 2 V Notranjska
90,3 0,3 Radio 1 Sežana/Kokoš (Monte Cocusso) V Primorska
90,4 2 Radio Maribor-MM1 Boč H Štajerska
90,6 1 Radio 1 Krim 2 V Notranjska
90,6 1 Radio 1 Šempeter pri Gorici V Primorska
90,6 0,200 Radio Celje Mozirje/Mostni vrh H Štajerska
90,8 5 Radio Prvi Kuk M Primorska
90,8 0,400 Rock Radio Maribor/Brezje V Štajerska
90,9 7,5 Radio Prvi Trdinov vrh M Dolenjska
90,9 0,050 Radio Prvi Zahomce V Štajerska
91,1 0,500 Radio Si Celje/Golovec V Štajerska
91,6 0,300 Radio Antena Štajerska Velenje 2/Šalek V Štajerska
91,7 1 Radio Capris Markovec V Primorska
91,8 100 Radio Prvi Krvavec H Gorenjska
91,8 0,2 Radio Ognijšče Murska Sobota 1/Nemčavci V Prekmurje
92,0 5 Radio Prvi Beli Križ V Primorska
92,2 1 Radio Prvi Koper/RTV Center V Primorska
92,3 0,300 Radio Grom Ptuj 5/Zagrebška cesta (silos) V Štajerska
92,4 10 Val 202 Plešivec/Uršlja gora H Štajerska
92,6 1 Radio S Ljubljana 3/Šance V Dolenjska
92,6 5 Radio Prvi Trstelj V Primorska
92,6 0,05 Radio Agora Gornja Radgona/Radgonski Grad V Prekmurje
92,7 0,2 Muravidéki Magyar Rádió (MMR) Lendava/Dolnji Lakoš V Prekmurje
92,7 0,5 Radio Prvi Bizeljsko/Graščinski vrh H Štajerska
92,8 0,500 Radio Ognijšče Črnomelj/Velika Plešivica H Dolenjska
92,9 50 Radio Prvi Nanos, Pleša M Primorska
93,1 10 Radio Maribor-MM1 Pohorje M Štajerska
93,1 0,100 Val 202 Luče 1/Strmec H Štajerska
93,5 5 Val 202 Krim H Notranjska
93,4 0,7 Radio 1 Koper 2/Semedala V Primorska
93,4 0,3 Radio Si Krško/Sremič V Dolenjska
93,5 0,100 Radio 1 Josipdol/Janževski vrh   Štajerska
93,7 2 Radio Štajerski val Boč H Štajerska
93,8 1 Radio Center Markovec V Primorska
88,6 0,200 Val 202 Stari Trg ob Kolpi H Dolenjska
94,1 30 Radio Prvi Kum H Štajerska
94,1 2 Val 202 Beli Križ V Primorska
94,3 5 Val 202 Trstelj V Primorska
94,4 0,200 Rock Maribor Maribor 6/Tezno V Štajerska
94,6 1 Radio Sraka Trdinov vrh M Dolenjska
94,6 5 Radio Murski Val Pečarovci M Prekmurje
94,6 6 Radio Si Tinjan/Tinjanski hrib M Primorska
94,7 0,400 Val 202 Mozirje/Mostni vrh H Štajerska
94,9 1 Radio Veseljak Ljubljana 3/Šance V Dolenjska
95,1 2 Radio Celje Boč H Štajerska
95,3 50 Val 202 Nanos, Pleša M Primorska
95,5 0,500 Radio Veseljak Celje/Stari Grad V Štajerska
95,5 0,500 Radio Veseljak Trška Gora 1 V Štajerska
95,6 3 Radio HIT Šmarna gora V Dolenjska
95,6 3 Radio HIT Dobeno V Gorenjska
95,7 0,100 Radio Maxi-Prleški val Pečarovci M Prekmurje
95,7 0,300 Radio Ognijšče Ravne 2/Tolsti vrh V Štajerska
95,9 1 Mariborski Radio Študent (MARŠ) Maribor 6/Tezno V Štajerska
95,9 0,500 Radio Veseljak Krško/Sremič H Dolenjska
95,9 0,100 Radio Celje Laško 1/Malič H Štajerska
95,9 0,050 Radio 1 Radlje ob Dravi 1 H Štajerska
96,1 5 Ars Beli Križ V Primorska
96,2 0,500 Val 202 Bizeljsko/Graščinski vrh H Štajerska
96,2 0,400 Ars Mozirje/Mostni vrh H Štajerska
96,4 5 Ars Kuk M Primorska
96,4 0,316 Radio Slovenske Gorice (RSG) Lenart/Hum V Štajerska
96,5 5 Ars Krim H Notranjska
96,5 0,100 Radio Ognijšče Radlje ob Dravi 1 H Štajerska
96,7 5 Radio Si Trstelj V Primorska
96,7 0,200 Radio Veseljak Lisca H Štajerska
96,9 30 Val 202 Pohorje M Štajerska
96,9 0,050 Val 202 Zahomce V Štajerska
97,1 0,200 Radio Ognijšče Trška Gora 1 V Štajerska
97,2 1 Koroški Radio Plešivec/Uršlja gora H Štajerska
97,3 1 Radio Kranj-Gorenjski Megasrček Šmarjetna gora M Gorenjska
97,3 1 Radio 1 Hrvatini 2 V Primorska
97,3 0,1 Val 202 Obrežje/Rajec V Dolenjska
97,4 1 Radio 1 Ljubična 2 V Štajerska
97,6 10 Val 202 Trdinov vrh M Dolenjska
97,6 0,3 Radio Romic Murska Sobota/Silos V Prekmurje
97,7 5 Radio Capodistria-Onda Blu Beli Križ V Primorska
97,7 0,500 Radio 1 Celje/Golovec V Štajerska
98,1 6 Ars Tinjan/Tinjanski hrib V Primorska
98,1 1 Radio KUM Trbovlje Kum H Štajerska
98,2 1 Radio 94 Postojna 1/Pečna Reber H Notranjska
98,2 1 Radio Ptuj Ptuj 1/Nova Vas V Štajerska
98,3 0,400 Radio Center Mozirje/Mostni vrh H Štajerska
98,7 0,200 Radio Maxi-Prleški val Majšperk/Jelovice V Štajerska
98,9 100 Val 202 Krvavec H Gorenjska
98,9 6 Val 202 Tinjan/Tinjanski hrib H Primorska
98,9 0,100 Val 202 Ožbalt 2/Grilov vrh V Štajerska
99,0 0,500 Val 202 Črnomelj/Velika Plešivica H Dolenjska
99,1 5 Radio 1 Trstelj V Primorska
99,1 0,200 Radio Goldi-Savinjski val Velenje 2/Šalek V Štajerska
99,3 0,500 Radio 1 Svetina/Ramanca V Štajerska
99,5 1 Radio City Ljubljana 3/Šance V Dolenjska
99,5 1 Radio Robin Nova Gorica 1/Kekec V Primorska
99,5 0,300 Radio 1 Radenski vrh 1/Kapelski vrh 95 V Štajerska
99,6 5 Radio 1 Koper 2/Semedela V Primorska
99,7   Radio Ognijšče Beli Križ V Primorska
99,8 0,500 Radio NET FM Maribor 2/Meljski hrib V Štajerska
99,9 30 Val 202 Kum H Štajerska
100,0 1 Radio Robin Trstelj V Primorska
100,1 5 Radio Prvi Peč (Ofen, Monte Forno) V Gorenjska
100,2 5 Radio Aktual Krim M Notranjska
100,2 1 Radio NET FM Maribor 3/Vavtošek V Štajerska
100,3 2 Radio Koper-Modri val Skalnica/Sveta gora V Primorska
100,3 0,500 Radio Celje Celje/Golovec V Štajerska
100,4 0,2 Radio 1 Cerknica 2 V Gorenjska
100,6 1 Radio City Maribor 5/Pohorje V Štajerska
100,6 11,2 Ars Trdinov vrh M Dolenjska
100,6 5 Radio Koper-Modri val Kuk M Primorska
100,8 1 Radio Si Ljubljana 3/Šance V Dolenjska
100,8 1 Radio City Topolšica/Sveti Križ H Štajerska
101,2 1 Radio Aktual Ljubljana 3/Šance V Dolenjska
101,3 1 Radio Pohorje Maribor 2/Meljski hrib V Štajerska
101,4 10 Ars Plešivec/Uršlja gora H Štajerska
101,5 0,500 Ars Bizeljsko/Graščinski vrh H Štajerska
101,6 1 Radio Salomon Ljubljana 3/Šance M Dolenjska
101,7   Radio 1 Sežana/Kokoš (Monte Cocusso)   Primorska
101,8 1 Radio Rogla Konjiška gora/Stolpnik V Štajerska
102,0 100 Ars Krvavec H Gorenjska
102,0 1 Radio Si Beli Križ V Primorska
102,1 3,98 Radio 1 Bogojina/Vršič V Prekmurje
102,2 5 Ars Trstelj V Primorska
102,4 1 Radio Center Ljubljana 3/Šance M Dolenjska
102,4 5 Radio Aktual Hrvatini 3/Kaštelir V Primorska
102,5 0,300 Radio 1 Velenje 2/Šalek V Štajerska
102,6 0,500 MojRadio Celje/Golovec V Štajerska
102,8 30 Radio Si Pohorje M Štajerska
102,8 1 Radio Aktual Šentjane V Primorska
103,0 5 Radio Aktual Trdinov vrh M Dolenjska
103,1 100 Radio Capodistria-Onda Blu Nanos, Pleša M Primorska
103,2 1 Radio Center Slovenj Gradec/Rahtelov vrh V Štajerska
103,3 1 Rock Radio Šmarna gora V Gorenjska
103,6 5 Radio Capodistria-Onda Blu Tinjan/Tinjanski hrib V Primorska
103,7 1 Radio Center Maribor 4/Pohorje V Štajerska
103,7 1 Radio Odmev/Primorski val Javornik 1/Pirnatova koča V Primorska
103,9 0,100 Radio Si Ožbalt 2/Grilov vrh V Štajerska
103,9 5 Ars Kum H Štajerska
104,0 5 Val 202 Peč (Ofen, Monte Forno) V Gorenjska
104,1 5 Radio Koper-Modri val Koper 1/RTV Center V Primorska
104,1 0,4 Radio Si Paka pri Velenju H Štajerska
104,1 0,5 Rock Radio Javornik 2/Dedni vrh V Primorska
104,3 5 Radio Koper-Modri val Beli Križ V Primorska
104,3 0,200 Radio Ptuj Ptuj 2/Veliki Vrbanjšak V Štajerska
104,5 100 Radio Ognijšče Krvavec H Gorenjska
104,5 5 Radio HIT Trstelj V Primorska
104,5 0,500 Radio Ognijšče Maribor/Kalvarija V Štajerska
104,8 2 Radio Aktual Boč H Štajerska
104,8 0,5 Radio Ognijšče Ljubljana 2/Rožnik V Dolenjska
104,9 1 Radio Center Nova Gorica 1/Kekec V Primorska
105,0 0,4 Radio Center Paka pri Velenju V Štajerska
105,0 1 Radio 1 Krško/Sremič V Dolenjska
105,1 1 Radio Odmev/Primorski val Kobariški stol V Primorska
105,1 5 Radio Capris Slavnik (Monte Taiano) V Primorska
105,2 1 Radio Antena Ljubljana 3/Šance V Dolenjska
105,2 1 Radio Laser Slovenj Gradec/Rahtelov vrh V Štajerska
105,3 30 Ars Pohorje M Štajerska
105,5 0,050 Radio Si Zahomce V Štajerska
105,7 50 Ars Nanos, Pleša M Primorska
105,7 2 Radio Murski Val Zlatoličje/Grmada V Štajerska
105,9 5 Radio Ognijšče Kum H Štajerska
105,9 0,100 Radio Ognijšče Gornja Radgona/Radgonski Grad V Prekmurje
106,0 5 Ars Peč (Ofen, Monte Forno) V Gorenjska
106,2 0,200 Radio 1 Gora Oljka/Sveti Križ V Štajerska
106,4 3,7 Radio Ekspres Krim M Notranjska
106,4 6 Radio Center Tinjan/Tinjanski hrib M Primorska
106,6 15 Radio Krka Trdinov vrh M Dolenjska
106,8 0,500 Radio Brezje Maribor 2/Meljski hrib M Štajerska
107,0 1 Radio HIT Markovec V Primorska
107,0 1 MojRadio Topolšica/Sveti Križ H Štajerska
107,1 1 Radio 94/1TR (EN-TE-ER) Rovte/Sv. Trije Kralji V Gorenjska
107,3 2 Radio Ognijšče Boč H Štajerska
107,4 0,4 Radio Pacient Golnik 1 H Notranjska
107,5 2 Radio Ognijšče Skalnica/Sveta gora V Primorska
107,6 6 Radio Koper-Modri val Tinjan/Tinjanski hrib M Primorska
107,7 0,63 Radio Maxi-Prleški val Gornja Radgona/Radgonski Grad V Prekmurje
107,7 0,500 Radio Si Črnomelj/Velika Plešivica H Dolenjska
107,8 10 Radio Center/Radio Velenje Plešivec/Uršlja gora H Štajerska
107,9 1 Radio 1 Maribor 6/Tezno V Štajerska
107,9 1 Radio 1 Ljubljana 3/Šance V Dolenjska
107,9 1 Radio Capris Šentjane V Primorska
település és földrajzi nevek
szlovénül olaszul magyarul németül
Bogojina - Bagonya -
Celje - Cilli Cilli
Dolnji Lakoš - Alsólakos -
Gornja Radgona - Felsőregede Oberradkersburg
Hrvatini Crevatini - -
Koper Capodistria - Gafers
Krško - - Gurkfeld
Kuk Monte Cucco - -
Lendava - Lendva -
Ljubljana - - Laibach
Maribor - - Marburg an der Drau
Murska Sobota - Muraszombat -
Nemčavci - Lendvanemesd -
Nova Gorica Gorizia - Neu-Görz
Ormož - Ormosd -
Peč Monte del Forno - Ofen
Pečarovci - Szentsebestyén Sankt Sebastian
Portorož Portorose - -
Slavnik Monte Taiano - -
Slovenj Gradec - - Windischgrätz
Slovenske Konjice - - Gonobitz
Sveta Gora Monte Santo di Gorizia - -
Tinjan Antignano - -
Velenje - - Wöllan

Forrás: ITU, AKOS

FMLIST - Magyarország FMLIST - HNG
FMLIST - Ausztria FMLIST - AUT
FMLIST - Horvátország FMLIST - HRV
FMLIST - Szerbia FMLIST - SRB
FMLIST - Románia FMLIST - ROU
FMLIST - Ukrajna FMLIST - UKR
FMLIST - Szlovákia FMLIST - SVK
FMLIST - Lengyelország FMLIST - POL
FMLIST - Csehország FMLIST - CZE